Cjenik usluga

Cjenik na筰h usluga obuhva鎍 naj鑕规e usluge ugradnje, odr綼vanja i popravka.

Informati鑛a obuka korisnika napla鎢je se po cijeni sata rada servisa.

Ako radovi nisu specificirani u ovom cjeniku napla鎢ju se prema stvarno utro筫nom vremenu servisa.

Cjenik pogledajte ovdje:

萯规enje od virusa

Kako ukloniti virus

Dobili ste virus i nikako ga se ne mo緀te rije筰ti? Poku筧li ste 'o鑙stiti' ra鑥nalo pomo鎢 nekoliko razli鑙tih antivirusnih programa, no bez uspjeha? Ako se nalazite u takvoj situaciji, NAZOVITE NAS - znamo rje筫nje va筫g problema i odgovore na sva va筧 pitanja!

Ako ste probali ukloniti virus s ra鑥nala nekim od antivirusnih programa, vjerojatno vam se dogodilo da je program virus prepoznao, no nije ga mogao ukloniti s ra鑥nala. Ve鎖na antivirusnih programa danas slu緄 za prevenciju, tj. njihova je zada鎍 da ra鑥nalo 箃ite od infekcije virusom, a ne da ve zara緀na ra鑥nala 鑙ste od virusa.

Kako prepoznati ra鑥nalo zara緀no virusom?

Mo緀te pretpostaviti da Vam je ra鑥nalo zara緀no virusom ukoliko se javljaju problemi poput:

* zna鑑jno usporen rad ra鑥nala
* samostalno se pokre鎢 nepoznati programi (obi鑞o u vi筫 instanci)
* neobja筺jivo ga筫nje ili restartanje ra鑥nala
* gubitak funkcionalnosti programa za za箃itu ra鑥nala (antivirusa, antispywarea)
* neka druga izri鑙to nestandardna pona筧nja
* neke web stranice ne mogu se otvoriti (tipi鑞o stranice proizvo餫鑑 antivirusnog softvera)
* ne otvaraju se tra緀ne web stranice ve neke druge

Tako餰r su prisutni neki simptomi koje je malo te緀 provjeriti poput nepoznatih procesa pokrenutih u pozadini.

Naslovnica | Servis ra鑥nala | Informati鑛i sustavi | Ra鑥nala i komponente | PC programi | 萯规enje od virusa
Kompjuter za servis j.d.o.o. za informati鑛e usluge | OIB: 97327531649 | Kostelgradska 7, 49218 PREGRADA | Telefon: 099 377 6888 | info@kompservis.hr
Poslovna banka: Erste - IBAN HR2424020061100650642 | 萳an uprave: Mladen Podboj
MBS: 080834849 upisan kod Trgova鑛og suda u Zagrebu. Temeljni kapital od 5.000,00 kn upla鎒n u cjelosti.